ABOUT

VISION AND MISSION

AITAA Vision

Tạo nên một mạng lưới Cộng đồng cựu sinh viên vững mạnh, có sự liên kết, chia sẻ về thành tựu và kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau, thúc đẩy sự hợp tác tạo nên mối hợp tác có lợi ích giữa các thành viên và đóng góp cộng đồng và xã hội.

AITAA Mission

Thúc đẩy mối quan hệ giữa các thành viên, hỗ trợ lẫn nhau chia sẻ về thành tựu và kinh nghiệm tạo nên ý thức về trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội … và niềm tự hào là thành viên của cộng đồng đã học tập công tác tại AIT.

AITAA-VN luôn duy trì và phát triển:

– Kết nối mật thiết với học viện

– Tạo mạng liên kết toàn cầu giữa các thành viên.

– Thúc đẩy mối liên kết và các hoạt động đầy ý nghĩa giữa các thành viên, học viện, sinh viên tạo nên sự tự hào là thành viên trong cộng đồng.

BAN LIÊN LẠC VIETNAM CHAPTER

Mr. Lê Thanh Quyền

Telecommunications 2005
President

Ms. Nguyễn Thị Hồng Hoa

FEBT 2004
General Secretary

Dr. Nguyễn Hương Thùy Phấn

WRE93
Head of Social Activities

Ms. Nguyễn Phước Túy Hà

SOM08
Head of Supervisor

Mr. Trần Đình Trường

MPM14
Head of Finance & Entrepreneurs

Ms. Phạm Thanh Thủy

SOM09
Head of Business Office

Mr. Phạm Trần Hải

UEM03
Head of PR and Community Activity - Southern

Mr. Đào Nhật Đình

EE93
Head of PR and Community Activity -Northern

Ms. Nguyễn Thị Cẩm Tú

CIEM05
Treasury

Ms. Cao Thanh Thùy

MPM
Finance & Entrepreneurs Board

Ms. Đỗ Thị Thanh Huyền

AFE97

Ms. Nguyễn Lê Tường

ISE06

Ms. Từ Ngọc Loan

ET96

Ms. Phạm Thị Thùy Dương

ISE96

Ms. Lê Vũ Khai Anh

SOM97

Mr. Lê Tấn Phước

CS03

Ms. Nguyễn Thị Châu Huyền

UEM08

Ms. Trần Kỳ My

UEM17

Ms. Trương Ái Nhi

UEM2017

Mr. Ngô Thế Hùng

SOM

Mr. Nguyễn Đức Trọng

MPM

Mr. Hoàng Thanh Hà

MPM

SUB CHAPTERS

Mr. Lê Thanh Quyền

TC2005
Head of Ho Chi Minh Subchapter

Mr. Nguyễn Hồng Thuyết

SOM2003
Head of Ha Noi Subchapter

Mr. Phan Văn Trí

CS2003
Head of Đà Nẵng Subchapter

Dr. Phạm Khắc Liệu

EE97
Head of Huế Subchapter

Ms. Lê Thị Giang

SOM
Head of Dong Nai Subchapter

Mr. Trịnh Hoàng Linh

SOM
General Secretary of Vung Tau Subchapter

Dr. Võ Nam Sơn

Head of Cần Thơ Subchapter


Mr. Hoàng Hùng Mạnh

ISE96
Head of Overseas Subchapter